Bestuurswissel

Zoals jullie misschien wel weten heeft op 31 mei de Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze Studievereniging plaats gevonden. Dit was een gezellige en informatieve vergadering, een belangrijke gebeurtenis tijdens de ALV is de bestuurswisseling.

Dit jaar heeft één bestuurslid afscheid genomen van Blauwdruk, wij willen Jordy Pauwels bedanken voor zijn inzet en harde werk om Blauwdruk te laten lopen en te krijgen waar de studievereniging nu is.

In tegenstelling tot het spijtige moment dat er mensen vertrekken, is er tegelijkertijd vrolijkheid omdat er nieuwe bestuursleden aantreden. Vanaf dit moment zal Pascal Flohil aantreden als nieuwe bestuurslid van Blauwdruk, hij zal een algemene bestuursrol tot zich nemen om de werkwijze van een bestuur beter te leren kennen en later door te kunnen stromen naar een specifiekere rol.

Vanwege het aftreden en aantreden van nieuwe bestuursleden zullen er enkele rollen in het bestuur veranderen. De rol van voorzitter zal worden overgenomen door Hasmik Zakarjan en de rol van penningmeester door Omar El Nahhas.

Wij willen Jordy Pauwels nogmaals bedanken voor zijn inzet.

 

----------------------------------------------------

Update 21 september:

Hierbij volgt een korte mededeling met betrekking tot de bestuurswissel die afgelopen week heeft plaatsgevonden. Hasmik Zakarjan stapt bij dezen terug als voorzitter en zal een rol innemen als multidisciplinair bestuurslid. Het was geen gemakkelijk besluit maar op deze wijze houdt Hasmik meer tijd over voor haar academisch jaar en voor haar positie als afdelingshoofd PR en deel van de raceorganisatie van de zonneboot.

Met onmiddelijke ingang neemt Yasmin Wielemaker de positie in als voorzitter van Studievereniging Blauwdruk. Pascal Flohil neemt de rol van secretaris over. Omar El Nahhas behoudt de posite van penningmeester en Martijn Crombeen blijft multidisciplinair bestuurslid. In de hoop iedereen hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Mochten er nog vragen resteren kunnen deze altijd gemaild worden.

 

Met vriendelijke groet,

Het Blauwdruk Bestuur