Bestuurswisseling

Beste medestudenten, docenten en ieder ander,

 

Zoals jullie misschien wel weten heeft op 23 mei de Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze Studievereniging plaats gevonden. Dit was een gezellige en informatieve vergadering, een belangrijke gebeurtenis tijdens de ALV is de bestuurswisseling.

Dit jaar hebben twee bestuursleden afscheid genomen van Blauwdruk, wij willen François Dees en Nick Mampaey bedanken voor hun inzet en harde werk om Blauwdruk te laten lopen en te krijgen waar de studievereniging nu is.

In tegenstelling tot het spijtige moment dat er mensen vertrekken, is er tegelijkertijd vrolijkheid omdat er nieuwe bestuursleden aantreden. Vanaf dit moment zullen Martijn Crombeen en Omar el Nahhas aantreden als nieuwe bestuursleden van Blauwdruk, zij zullen een algemene bestuursrol tot zich nemen om de werkwijze van een bestuur beter te leren kennen en later door te kunnen stromen naar een specifiekere rol.

Vanwege het aftreden en aantreden van nieuwe bestuursleden zullen er enkele rollen in het bestuur veranderen. De rol van voorzitter zal worden overgenomen door Jordy Pauwels, de rol van secretaris door Yasmin Wielemaker en de rol van penningmeester door Hasmik Zakarjan.

Wij willen François Dees en Nick Mampaey nogmaals bedanken voor hun inzet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Blauwdruk bestuur