Bestuurswisseling

Beste Blauwdruk leden en ieder ander,

 

Vandaag heeft de Algemene Leden Vergadering(ALV) van onze Studievereniging plaatsen gevonden. Dit was een gezellige en informatieve vergadering, waarvan de notulen snel beschikbaar zullen zijn voor de leden. Een belangrijke gebeurtenis tijdens de ALV is de bestuurswisseling.

Dit jaar hebben twee bestuursleden en oprichters afscheid genomen van Blauwdruk. Wij willen Wouter van der Jagt en Mirjam van der Schoor ontzettend bedanken voor hun jarenlange inzet en harde werk om Blauwdruk op te richten en te krijgen waar de studievereniging nu staat.

Wanneer het spijtige moment is dat mensen vertrekken, is er tegelijkertijd vreugde omdat er nieuwe bestuursleden aantreden. In dit geval zullen Yasmin Wielemaker en Hasmik Zakarjan aantreden als nieuwe bestuursleden van Blauwdruk.

Vanwege het aftreden en aantreden van nieuwe bestuursleden zullen enkele rollen in het bestuur veranderen, wees niet bang je kunt nog altijd ieder ander aanspreken met vragen of opmerking. De rol van voorzitter zal worden overgenomen door François Dees, de rol van secretaris door Jordy Pauwels en de rol van penningmeester door Nick Mampaey. Yasmin en Hasmik zullen een algemene bestuursrol tot zich nemen om de werkwijze van een bestuur beter te leren kennen en door de tijd doorgroeien naar een specifiekere rol.

Ik wil Wouter van der Jagt & Mirjam van der Schoor nogmaals bedanken voor hun inzet. Daarnaast wil ik iedereen eraan herinneren dat we op 17 juni een afsluitingsbarbecue zullen hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

François Dees, uw voorzitter