Welkom op de website van Studievereniging Blauwdruk!

Studievereniging Blauwdruk is de studievereniging voor alle studenten die de opleiding Engineering aan de HZ University of Applied Sciences volgen. De studievereniging heeft als belangrijkste doel om te zorgen dat de studie voor de studenten zo leuk, soepel en gezellig mogelijk verloopt, waardoor zij beter en gemakkelijker leren. We proberen dit te bereiken door studiematerialen aan te bieden (vaak met een leuke korting!), bedrijfsbezoeken te regelen, studenten persoonlijk te helpen waar nodig, maar natuurlijk ook met een gezellige borrel op zijn tijd. Iedere Engineering-student is van harte welkom om lid te worden van de vereniging!

Stagedatabase 2018

Voor iedereen die een stage zoekt. 

Wij willen alle studenten bedanken die hebben geholpen met hun ervaring van hun stage!

Klik hier

Bestuurswissel

Zoals jullie misschien wel weten heeft op 31 mei de Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze Studievereniging plaats gevonden. Dit was een gezellige en informatieve vergadering, een belangrijke gebeurtenis tijdens de ALV is de bestuurswisseling.

Dit jaar heeft één bestuurslid afscheid genomen van Blauwdruk, wij willen Jordy Pauwels bedanken voor zijn inzet en harde werk om Blauwdruk te laten lopen en te krijgen waar de studievereniging nu is.

In tegenstelling tot het spijtige moment dat er mensen vertrekken, is er tegelijkertijd vrolijkheid omdat er nieuwe bestuursleden aantreden. Vanaf dit moment zal Pascal Flohil aantreden als nieuwe bestuurslid van Blauwdruk, hij zal een algemene bestuursrol tot zich nemen om de werkwijze van een bestuur beter te leren kennen en later door te kunnen stromen naar een specifiekere rol.

Vanwege het aftreden en aantreden van nieuwe bestuursleden zullen er enkele rollen in het bestuur veranderen. De rol van voorzitter zal worden overgenomen door Hasmik Zakarjan en de rol van penningmeester door Omar El Nahhas.

Wij willen Jordy Pauwels nogmaals bedanken voor zijn inzet.

 

----------------------------------------------------

Update 21 september:

Hierbij volgt een korte mededeling met betrekking tot de bestuurswissel die afgelopen week heeft plaatsgevonden. Hasmik Zakarjan stapt bij dezen terug als voorzitter en zal een rol innemen als multidisciplinair bestuurslid. Het was geen gemakkelijk besluit maar op deze wijze houdt Hasmik meer tijd over voor haar academisch jaar en voor haar positie als afdelingshoofd PR en deel van de raceorganisatie van de zonneboot.

Met onmiddelijke ingang neemt Yasmin Wielemaker de positie in als voorzitter van Studievereniging Blauwdruk. Pascal Flohil neemt de rol van secretaris over. Omar El Nahhas behoudt de posite van penningmeester en Martijn Crombeen blijft multidisciplinair bestuurslid. In de hoop iedereen hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Mochten er nog vragen resteren kunnen deze altijd gemaild worden.

 

Met vriendelijke groet,

Het Blauwdruk Bestuur

Bestuurswisseling

Beste medestudenten, docenten en ieder ander,

 

Zoals jullie misschien wel weten heeft op 23 mei de Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze Studievereniging plaats gevonden. Dit was een gezellige en informatieve vergadering, een belangrijke gebeurtenis tijdens de ALV is de bestuurswisseling.

Dit jaar hebben twee bestuursleden afscheid genomen van Blauwdruk, wij willen François Dees en Nick Mampaey bedanken voor hun inzet en harde werk om Blauwdruk te laten lopen en te krijgen waar de studievereniging nu is.

In tegenstelling tot het spijtige moment dat er mensen vertrekken, is er tegelijkertijd vrolijkheid omdat er nieuwe bestuursleden aantreden. Vanaf dit moment zullen Martijn Crombeen en Omar el Nahhas aantreden als nieuwe bestuursleden van Blauwdruk, zij zullen een algemene bestuursrol tot zich nemen om de werkwijze van een bestuur beter te leren kennen en later door te kunnen stromen naar een specifiekere rol.

Vanwege het aftreden en aantreden van nieuwe bestuursleden zullen er enkele rollen in het bestuur veranderen. De rol van voorzitter zal worden overgenomen door Jordy Pauwels, de rol van secretaris door Yasmin Wielemaker en de rol van penningmeester door Hasmik Zakarjan.

Wij willen François Dees en Nick Mampaey nogmaals bedanken voor hun inzet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Blauwdruk bestuur

Stagedatebase

Voor iedereen die een stage zoekt. 

Wij willen alle studenten bedanken die hebben geholpen met hun ervaring van hun stage!

Klik hier

Bestuurswisseling

Beste Blauwdruk leden en ieder ander,

 

Vandaag heeft de Algemene Leden Vergadering(ALV) van onze Studievereniging plaatsen gevonden. Dit was een gezellige en informatieve vergadering, waarvan de notulen snel beschikbaar zullen zijn voor de leden. Een belangrijke gebeurtenis tijdens de ALV is de bestuurswisseling.

Dit jaar hebben twee bestuursleden en oprichters afscheid genomen van Blauwdruk. Wij willen Wouter van der Jagt en Mirjam van der Schoor ontzettend bedanken voor hun jarenlange inzet en harde werk om Blauwdruk op te richten en te krijgen waar de studievereniging nu staat.

Wanneer het spijtige moment is dat mensen vertrekken, is er tegelijkertijd vreugde omdat er nieuwe bestuursleden aantreden. In dit geval zullen Yasmin Wielemaker en Hasmik Zakarjan aantreden als nieuwe bestuursleden van Blauwdruk.

Vanwege het aftreden en aantreden van nieuwe bestuursleden zullen enkele rollen in het bestuur veranderen, wees niet bang je kunt nog altijd ieder ander aanspreken met vragen of opmerking. De rol van voorzitter zal worden overgenomen door François Dees, de rol van secretaris door Jordy Pauwels en de rol van penningmeester door Nick Mampaey. Yasmin en Hasmik zullen een algemene bestuursrol tot zich nemen om de werkwijze van een bestuur beter te leren kennen en door de tijd doorgroeien naar een specifiekere rol.

Ik wil Wouter van der Jagt & Mirjam van der Schoor nogmaals bedanken voor hun inzet. Daarnaast wil ik iedereen eraan herinneren dat we op 17 juni een afsluitingsbarbecue zullen hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

François Dees, uw voorzitter

Docent van het Jaar 2015

De stemmen voor de `Docent van het Jaar´-verkiezing zijn geteld! Het was tot het laatste moment spannend, de verschillen tussen de top3 zijn dan ook klein. Op 3 geëindigd: Jorien Bout. Plaats 2 was weggelegd voor Willem Haak. En onze onbetwiste winnaar van dit jaar is: Jeffrey Dam! Gefeliciteerd heren!